Skuteczność postanowienia przedłużającego termin zwrotu VAT

Wyrok NSA z 27.6.2019 r., I FSK 495/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2970