Skuteczność doręczenia przy odbiorze przesyłki w domu adresata

Wyrok NSA z 11.3. 2015 r., II FSK 426/13

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067