Rozpoznawanie obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów świadczonej w sposób ciągły

Wyrok NSA z 27.5.2019 r., I FSK 970/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2958