Rozpoznawanie obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów świadczonej w sposób ciągły

Wyrok NSA z 27.5.2019 r., I FSK 970/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3016