Rozpoznanie zażalenia na postanowienie wierzyciela wyrażające stanowisko w sprawie zarzutów

Postanowienie NSA z 24.5.2004 r., FW 8/04

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179