Różnice w treści oryginału i kopii faktury a prawo do odliczenia

Wyrok WSA w Łodzi z 2.12.2010 r., I SA/Łd 1033/10

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142