Rozliczenie VAT w przypadku niezakończenia robót budowlanych

Wyrok NSA z 14.11.2019 r., I FSK 1148/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 3120