Rozliczenie VAT w konsorcjum

Wyrok NSA z 13.10.2021 r., I FSK 1898/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191