Rozliczenie przychodów w przypadku korekty ceny sprzedaży towarów w grupie

Wyrok WSA w Poznaniu z 20.12.2019 r., I SA/Po 800/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 3120