Rozliczenie kosztów w przypadku korekty faktur

Wyrok NSA z 3.11.2015 r., II FSK 1861/13

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 3045