Rozliczanie niewykorzystanej nadwyżki powstałej w wyniku zastosowania w poprzednich latach ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup od podmiotu powiązanego wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.1.2020 r., 0111-KDIB1-2.4010.425.2019.1.AW

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237