Reprezentowanie spółki przez kuratora dla skutecznego doręczenia decyzji

Wyrok NSA z 25.6.2019 r., I FSK 680/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3087