Refakturowanie kosztów ubezpieczenia lokalu użytkowego

Wyrok WSA w Poznaniu z 3.2.2009 r., I SA/Po 1387/08

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179