Przychody i koszty w umowie faktoringu

Wyrok WSA w Olsztynie z 7.11.2019 r., I SA/Ol 560/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3087