Przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za aport – jak rozumieć przepisy dotyczące odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1–3 PDOPrU i odpowiednio art. 19 PDOFizU?

Przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za aport – jak rozumieć przepisy dotyczące odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1–3 PDOPrU i odpowiednio art. 19 PDOFizU?

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226