Przychód wspólnika spółki komandytowej z tytułu pożyczki

Wyrok NSA z 6.7.2018 r., II FSK 539/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142