Przychód w przypadku nieodpłatnego szkolenia organizowanego przez samorząd

Wyrok NSA z 30.5.2017 r., II FSK 1206/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248