Przychód w przypadku nieodpłatnego poręczenia

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 29.7.2013 r., I SA/Bd 404/13

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026