Przychód w przypadku częściowego wykonania usługi i poręczenie wekslowe

Wyrok WSA w Olsztynie z 15.9.2016 r., I SA/Ol 393/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248