Przychód podatkowy i obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży udziałów

Wyrok NSA z 13.12.2018 r., II FSK 88/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237