Przesłanki umorzenia zaległości podatkowej

Wyrok NSA z 16.6.2005 r., FSK 1736/04

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067