Przepisy o likwidacji działalności gospodarczej w VAT na kanwie wyroku TSUE z 16.6.2016 r., C-229/15, w sprawie Jana Mateusiaka

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3087