Przekwalifikowanie czynności pozornej

Wyrok NSA z 15.1.2016 r., II FSK 3162/13

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226