Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową z częściowym zwrotem wkładów

Wyrok NSA z 5.9.2019 r., II FSK 2954/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026