Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. w trybie art. 551 § 2 KSH

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. w trybie art. 551 § 2 KSH

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191