Przedstawiciel podatkowy nie jest umocowany do reprezentowania podatnika w ramach postępowania podatkowego

Wyrok NSA z 10.10.2019 r., I FSK 1420/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 3120