Przedłużenie terminu zwrotu VAT

Wyrok WSA w Łodzi z 14.7.2020 r., I SA/Łd 297/20

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237