Przedłużenie terminu do zwrotu VAT

Wyrok WSA we Wrocławiu z 15.2.2016 r., I SA/Wr 1770/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2981