Przedawnienie zobowiązania podatkowego w przypadku straty

Wyrok NSA z 3.9.2013 r., II FSK 2208/12

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226