Przedawnienie zobowiązania i zapłata podatku

Wyrok NSA z 13.1.2015 r., II FSK 3403/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179