Przedawnienie zobowiązań w VAT – poinformowanie podatnika

Wyrok WSA w Łodzi z 14.5.2015 r., I SA/Łd 1307/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179