Prawo kontynuacji interpretacji indywidualnych wydanych dla przejmowanego podmiotu

Wyrok NSA z 8.9.2016 r., II FSK 2210/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3087