Prawo do obniżenia należnego podatku VAT a moment uzyskania statusu podatnika zarejestrowanego

Wyrok WSA w Warszawie z 25.1.2005 r., III SA/Wa 2244/04

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179