Pozbawienie podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT - odstępstwo od zasady neutralności podatku

Wyrok NSA z 25.2.2005 r., FSK 1633/04

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248