Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

Wyrok NSA z 8.5.2014 r., II FSK 1228/12

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131