Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.1.2013 r. (IV CSK 322/12)1

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248