Ponoszenie kosztów wynagrodzenia za udostępnienie sprzętu przez zakład podatkowy polskiej spółki a podatek u źródła

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.7.2018 r., 0111-KDIB1-2.4010.168.2018.1.BG

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 3056