Polska „grupa VAT” na tle pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej

Bartosz Gryziak ORCID: 0000-0002-5519-1161
Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UW, Master Universitario in Diritto Italiano
DOI: 10.32027/MOPOD.22.3.2
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248