Połączenie spółek zależnych a prawo spółki dominującej do zwolnienia z opodatkowania dywidendy

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 13.7.2016 r., IBPB-2-2/4510-6/16/MZa

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067