Pojęcie budowli - podatek od nieruchomości

Wyrok NSA z 27.1.2006 r., FSK 2316/04

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191