Podstawa opodatkowania VAT w związku z darowizną znaku towarowego

Wyrok NSA z 25.2.2020 r., I FSK 1574/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109