Podstawa opodatkowania otrzymanego wskutek odpłatnego umorzenia akcji SKA

Wyrok NSA z 20.7.2017 r., II FSK 1773/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3087