Podatkowe traktowanie odsetek z tytułu pożyczki objętych cesją na spłatę zobowiązania umownego w ramach datio in solutum

Podatkowe traktowanie odsetek z tytułu pożyczki objętych cesją na spłatę zobowiązania umownego w ramach datio in solutum

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248