Podatek od spadków i darowizn w przypadku sprawowania opieki

  Wyrok WSA w Poznaniu z 2.2.2018 r., I SA/Po 1159/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067