Podatek od spadków i darowizn w przypadku dziedziczenia majątku według prawa obcego

Wyrok WSA w Gdańsku z 30.6.2021 r., I SA/Gd 302/21

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179