Podatek od nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej

Wyrok NSA z 16.12.2014 r., II FSK 2869/12

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131