Pełnienie funkcji członka zarządu spółki bez wynagrodzenia a przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 8.11.2016 r., 2461-IBPB-1-3.4510.810.2016.1.AB

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248