Pełnienie funkcji członka zarządu spółki bez wynagrodzenia a przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 8.11.2016 r., 2461-IBPB-1-3.4510.810.2016.1.AB

Marcin Jamroży
Dr Marcin Jamroży jest adiunktem w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz partnerem w Rödl & Partner
Anna Główka
Radca prawny w Rödl & Partner w Warszawie.
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 3120