Pełnienie funkcji członka rady nadzorczej albo członka zarządu bez wynagrodzenia a powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.4.2020 r., 0111-KDIB1-2.4010.37.2020.2.MZA

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237