Otrzymanie środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w spółce osobowej

Wyrok NSA z 5.6.2019 r., II FSK 2133/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3087