Oszacowanie obrotu w przypadku sprzedaży ulicznej

Wyrok WSA w Łodzi z 3.10.2012 r., I SA/Łd 635/12

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179