Opodatkowanie zysku przekazanego na kapitał zapasowy spółki z o.o. przed 1.1.2015 r. w razie przekształcenia jej w spółkę niebędącą osobą prawną

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Łodzi z 30.12.2016 r., 1061-IPTPB3.4511.764.2016.4.IS

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179